Vi skal gøre det bedre!

Kan vi gøre det markant bedre for færre penge?

De samlede udgifter til social- og sundhedsydelser var i 2011 ca. 587 mia. Det svarer til næsten 33 procent af det danske bruttonationalprodukt. Måske tiden er kommet til at turde udfordre den social- og sundhedspolitiske dagsorden. Kan vi gøre det bedre, mere enkelt, mere målrettet, mere menneskeligt etc.

Sociale indsatser i Danmark er præget af visionen om at skabe positive forandringer for mennesker, der er udsatte.  Det er desværre bare ikke altid, at de positive forandringer sker som følge af de gode hensigter.

Jeg mener, vi er nået dertil, hvor vi skal have fornuften tilbage i det sociale velfærdssamfund.

Det er snart mange år siden, vi fik viden om hvad, der gør en reel forskel for børn, der bryder den sociale arv. De såkaldte mælkebøttebørn. Det handler om relationer! At barnet i løbet af sin opvækst mødte et menneske, der så det særlige i ham eller hende. Netop dét, der skal til for at  føle sig værdifuld.

Alligevel er det stadig sådan i dag, at mennesker der er udsatte, møder alt for mange forskellige professionelle, der i den gode sags tjeneste er ansat til at hjælpe dem. Herunder sagsbehandlere, jobcentre, kontaktpersoner, mentorer, pædagoger etc. Og vi har stadig alt for ringe resultater med vores indsatser overfor de mennesker, der har allermest brug for hjælp i vores samfund.

Lad os nu bruge den viden vi har om hvad, der virker i stedet for at fortsætte med at gøre det, vi altid har gjort med samme ringe resultat til følge.

Jeg vil påstå, at vi udover at få bedre resultater, kan gøre det billigere og således bruge vores fælles penge mere målrettet og effektivt til gavn for flere.

Tænk hvis vi i fremtiden kunne gribe ind første gang, vi bliver opmærksom på børn der mistrives. Frem for i dag hvor en udredning af en enkelt sag i en kommune tager op til 3 måneder.

Fordi alle vinder – når ingen taber