Vi skal vide hvad vi gør, hvorfor, hvordan og hvilke resultater vores indsatser skaber

Helle Øbo og Knud Aarup diskutererede Sociale Investeringer i Deadline søndag den 16. september.

Vi har brug for, at man tør tænke pro-aktivt og gå fra, at se indsatser for mennesker som en investering i stedet for en omkostning som vi gør i dag

Logikken bag Sociale Investeringer er først og fremmest, at få skabt og udviklet sociale velfærdsløsninger, som har en effekt overfor de mennesker, de skal hjælpe. I dag bruger vi 46 milliarder på socialområdet om året i Danmark. Og – mindre end 10 procent af disse sociale indsatser har en påvist dokumenteret effekt. Det kan ingen vel være tilfredse med.  Dette er også en del af årsagen til, at vi i AskovFonden mener, at vi skal bevæge os henimod at understøtte de indsatser vi ved virker, og designe nye løsninger med afsæt i om de har konkret effekt hos den målgruppe de rettes imod.

Sociale Investeringer handler ikke om, at private skal tjene penge på mennesker i udsathed. Tværtimod kan de private investorer være afgørende i forhold til at få mere fokus på forebyggelse og dokumenterede indsatser, som reelt skaber en forandring hos det enkelte menneske.

Kig med her og se programmet. Indslaget omkring Sociale Investeringer starter 10:48 inde i programmet.

 

Læs interview med Helle Øbo i Pengevirke her

KURSUS: Er din organisation klar til Sociale Investeringer?