Vi synes ikke, det er synd for folk…

I AskovFonden møder vi hvert år mere end 2000 mennesker der – på en eller anden måde – er i risiko for at ryge ud af samfundets fællesskab. Mennesker der oplever en livskrise eller på anden vis har haft udfordrende vilkår gennem deres opvækst. Vi møder dem ofte i perioder, hvor de har brug for, at vi holder dem i hånden og viser, at vi tror på dem – uanset deres egen forestilling om, at de ingen værdi har. Her er det altafgørende, at vi viser dem, at – uanset hvilke kriser der er i nuet – så har vi ikke kun en tiltro til deres evner og potentiale, men også en lang erfaring, der viser os, at selv de mest kritiske situationer kan vendes, og gøre dem i stand til at klare deres liv. Det er netop denne tiltro og erfaring, der adskiller den professionelle indsats fra den personlige. Vores erfaring dokumenterer, at det KAN lade sig gøre at komme igennem selv meget svære livskriser. Vi har den professionelle værktøjskasse og nærværet til at få dem igennem, og vi ved, at vi med den rette intervention – baseret på faglighed, tillid og medmenneskelig – kan få vores brugere til at bryde negative mønstre gennem en grundlæggende tillid til, at de selv kender vejen til deres styrker og potentialer. Vores vigtigste opgave er at facilitere denne positive udvikling for den enkelte, så de på sigt kan tage hånd om deres liv og deres nære relationer.

I disse dage er AskovFonden på Roskilde Festivalen – som partnere i Equality programmet med overskriften STAND UP FOR YOUR RIGHTS. Vi står for aktiviteter i dagene op til festivalen, hvor vores brugere er i centrum for både udvikling og afholdelse af vores events. Jeg går rundt som det gladeste og mest stolte menneske, fordi de er så FULDSTÆNDIG FANTASTISKE og seje de her mennesker, der – trods angst, spiseforstyrrelser eller anden psykisk sårbarhed – er med til at vise omverdenen, at det kan lade sig gøre at finde fodfæste trods ubeskrivelig modgang. I fortjener ikke at blive mødt med SYND FOR, men med den dybeste respekt og ydmyghed, fordi I står dér, hvor I er allermest sårbare og viser alle, at det KAN lade sig gøre at komme igennem selv de sværeste livskriser.

I AskovFonden tror vi på, at ALLE mennesker har forandringspotentialer, som det er vores fornemmeste opgave at understøtte, udvikle og indfri. Dette naturligvis til gavn for den enkelte, men også en nødvendig motor og drivkraft for det fællesskab, vi kalder samfundet.

Fordi alle vinder – når ingen taber.

God Sommer.

Kærligst Helle Øbo