Vidensalon: Kom bag om AskovFondens indsatser

Corona krisen betyder blandt andet at Folkemødet i år er aflyst, og selvom vi er kede af, at skulle undvære muligheden for at debattere og dele viden med mange gode mennesker, så har vi valgt at afprøve et nyt format, som gør at du kan få indsigt i vores verden på en anden måde.

Generelt er vi i AskovFonden altid optaget af dele viden og derfor har vi valgt at præsenterer dig for en række online Vidensaloner. Her får du mulighed for at blive klogere på hvordan vi arbejder i teori og i praksis.

Vi ligger hårdt ud i denne uge med tre arrangementer.

Det første på tirsdag den 9. juni kl. 10. Til dette online møde inviterer de unge i KBH+ dig til en snak om at have et stort fællesprojekt klar, som bliver aflyst tre dage inden afvikling og hvordan det kan blive genskabt af færre mennesker og i nye rammer, selvom præmissen er den samme: at få folk til at føle sig mindre ensomme.

Du kan tilmelde dig her

Torsdag den 11. juni kl. 10 har AskovFonden sammen med Bikubenfonden og Oxford Research en vidensalon , hvor du får indblik i vores erfaringer med at sætte Developmental Relationship Framework i spil i en dansk kontekst og inspiration til, hvordan I som organisation kan arbejde mere målrettet og bevidst med jeres relationer til udsatte unge. Desuden vil du få input til, hvordan effekten af relationsarbejdet kan måles.

Du kan tilmelde dig her

Fredag den 12. juni kl. 14 afholder Askovhus, LMS og BEDklinikken om tvangsoverspisning. De tre organisationer har dannet et partnerskab og går nu sammen om at sætte BED (tvangsoverspisning) på den politiske dagsorden i Danmark. I et panel med politikere og personer fra målgruppen stiller de skarpt på, hvordan det opleves at lide af BED, og hvordan vi både nu og fremadrettet skal sikre den nødvendige behandling til de ca. 40.000 mennesker, der lider af BED.

Du kan tilmelde dig her

Se det fulde program for AskovFondens vidensaloner