Videnscenter

Vi sikrer en bæredygtig og praksisnær forandring i din organisation

Med AIM som ramme for praksisnær dokumentation og evaluering, hjælper vi jer med organisatorisk og forretningsmæssig udvikling så i kan dokumentere og kommunikere hvad i gør, hvorfor jeres indsats virker, hvordan i gør det og hvilken effekt jeres indsats har hos målgruppen.

 

Med afsæt i vores Assessment and Intervention Model (AIM), hjælper AskovFondens Videnscenter virksomheder og organisationer med en lang række ydelser. Centreret omkring grundig dokumentation og evaluering af sociale indsatser, kan vi spille ind i alle led i processen – fra forandringsteori til design, over dataindsamling til analyse og afrapportering på resultater. Vi har gennem årene bidraget til konstruktiv organisatorisk og forretningsmæssig udvikling i en række samarbejdsorganisationer, og vi kan også hjælpe din organisation.

Vil du have mere information, eller er du bare nysgerrig?

Så kontakt os på:
asv@askovfonden.dk eller på tlf. 22 88 26 40

Ydelser

Samarbejde om sociale investeringer

Hos AskovFonden har vi opbygget viden og erfaring med at arbejde konkret med investeringer på socialområdet. Vi kan tilbyde din organisation sparring, vidensdeling og adgang til vores netværk af interessenter – og vi er altid på udkig efter nye samarbejder.

Evalueringsdesign og dokumentations modeller

Vi stoler på vores intuition, men måler altid på vores arbejde. Vi har 17 års erfaring med systematisk, praksisnær dokumentation og evaluering af vores sociale indsatser med afsæt i AIM. Vi hjælper organisationer med at udvikle, målrette, konkretisere og systematisere platforme for dokumentation og evaluering af sociale indsatser.

Facilitering og udvikling

Har din organisation brug for at konkretisere og synliggøre den forandring I skaber? Vi tilbyder målrettede forløb, skræddersyet ud fra jeres behov. Vi kommer med en bred viden og erfaring omkring relevante sociale problematikker og interventioner ift. udsatte mennesker.

Analyse

Vi vil ikke tro, vi vil vide. Udover dataindsamling gennem AIM, benytter vi kvalitative metoder til at blive klogere på den forandring din organisation skaber. Vi bidrager med analyse af resultater, samt assistance i den strategiske kommunikation og afrapportering af resultater til såvel interne interessenter som eksterne samarbejdspartnere.

Organisationer vi samarbejder med