Vil du i praktik hos AskovFondens Videnscenter?

AskovFonden søger fire analytisk og metodisk stærke praktikanter til vores afdeling i København. Så har du lyst til at prøve kræfter med projektarbejde, analyser og formidling, så er det måske dig vi leder efter.

Vi søger to praktikanter med start til februar 2020 og to praktikanter med start til september 2020.

Sæt din teoretiske viden i spil

Med et praktikophold i AskovFonden får du mulighed for at bringe din teoretiske viden i spil, og være med til at skabe fremtidens velfærdsløsninger. Vi arbejder med en pallette af samfundsvidenskabelige metoder. Fokusgruppeinterviews, personlige interviews og spørgeskemaundersøgelser og du skal have lyst til at udvide dine kompetencer inden for blandt andet planlægning, gennemførelse og formidling af evalueringer og analyser (fx på børne-, unge, beskæftigelses-, udsatte- eller sundhedsområdet).

Vi arbejder for at skabe en bæredygtig fremtid, og bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark. Vi har et særligt skærpet fokus på sociale investeringsmodeller.

Vi forestiller os, at du studerer statskundskab, sociologi eller antropologi, og at du er blandt de bedste på din årgang.

Dine vigtigste opgaver:

 • Planlægning og bistand i forbindelse med dataindsamling (fx interview og observation eller design, opsætning og gennemførelse af surveys)
 • Databehandling af kvantitativ og kvalitativ data
 • Statistiske analyser
 • Kvalitative og deskriptive analyser
 • Afrapportering og formidling af analyseresultater i forskellige formater (fx rapporter og oplæg).

Du besidder følgende evner og indstilling:

 • Du brænder for og er god til at tænke og arbejde analytisk og metodisk
 • Du skriver korrekt og godt dansk, og du kan formidle komplekse sammenhænge
 • Du kan arbejde selvstændigt, men du kan også være en holdspiller
 • Du har en positiv indstilling og tænker i løsninger frem for problemer
 • Du tager ansvar for, at dine opgaver altid bliver løst bedst muligt og til tiden
 • Du har godt humør og socialt engagement.

Hvad tilbyder vi?

 • Indblik i livet som analytiker, og udvikling af dine metodemæssige færdigheder.
 • Du får gode kollegaer i både chefer og medarbejdere.
 • Involvering i mange forskellige typer af opgaver i hele projektcyklus fra design og planlægning over dataindsamling/interview til analyse og afrapportering.
 • Vejledning og feedback, så du får et højt fagligt udbytte.
 • Du vil hurtigt blive vist tillid og ansvar, hvis du viser evner og den rette indstilling.

Der er tale om et fuldtidsforløb, men vi tilbyder stor fleksibilitet i forhold til arbejdets tilrettelæggelse, således det evt. er muligt at følge et fag ved siden af din praktik.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Annika Svensson på asv@askovfonden.dk

Ansøgningsfrist 29. november 2019

Søg stillingen her

Om AskovFonden

AskovFonden er en NGO med mere end 75 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark. Vi tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for deres eget liv og det samfund de er en del af.