GRATIS WORKSHOPS TIL UNGE I SKOLERNE OG FAGPERSONALE

Voldsom Kærlighed er AskovFondens tilbud til unge, der udøver kærestevold og ønsker hjælp til at stoppe volden i relationen. Vi henvender os til unge mellem 15-24 med fokus på både holdningsændring, intervention og forebyggelse af vold i kæresterelationer.

Projektets har flere mål. Dels at nå de unge der, hvor de er, og støtte dem i et kærlighedsliv uden vold. Dels at udvikle en rådgivning og behandling til de unge, der allerede har været voldelige overfor en kæreste. Endelig ønsker vi at medvirke til at bryde tavsheden omkring kærestevold, og derved bidrage til at flere søger hjælp.

Projektet er en del af Dialog mod Vold og finansieret af Velux Fonden.

 

Gratis undervisning

Som en del af vores arbejde tilbyder Voldsom Kærlighed forskellige undervisningsformater som henvender sig til unge mellem 15 – 24 år – eksempelvis 9. klasser, produktionsskoler, gymnasier og videregående uddannelser samt fagpersonale, der arbejder med unge. Det foregår ved at vores psykologer kommer ud og laver workshops og/eller foredrag på uddannelses stedet. Voldsom Kærligheds workshops er godkendt som en del af åben skole.

Gennem åben skole kan gratis workshops med Voldsom Kærlighed bookes over hele landet.

Se mere og/eller book os  her

workshop-forside

 

Voldsom Kærlighed har siden september 2014 gennemført i alt 21 skoleworkshops, foredrag og workshops for fagpersonsoner og har efterhånden solid erfaring i mødet med de unge. 

 

Workshop til klasser

Formålet i de dialogbaserede workshops er at øge viden om vold i kæresteforhold, at bearbejde tabuer og udvide de unges forståelse af, hvad vold er, hvorfor vold opstår samt aktivt arbejde med de unges egne holdninger. Hvordan man f.eks. som kammerat kan gøre en forskel. Alle øvelserne stræber efter at engagere de unge til aktiv deltagelse i workshoppen. Vi samarbejder med de unge om generel holdningsbearbejdelse og kommer bl.a. ind på emner som kæresteforhold, jalousi samt individuelle grænser og holdninger. Da vi arbejder dialogbaseret og inddrager elevernes egne erfaringer, er det vigtigt for os at rammesætte et rum, hvor de unge føler sig trygge ved at deltage.
Det er ligeledes muligt at planlægge en opfølgningsworkshop med temaet jalousi til en klasse/et hold, som allerede har haft besøg af Voldsom Kærlighed.

 

Foredrag til skoler

I foredragsformatet er formålet fortsat at øge de unges viden om kærestevold, bearbejdelse af tabuer og deres egne holdninger og udvide deres forståelse af hvad vold er, hvordan det opstår og hvordan de selv kan gøre en forskel. Idet foredraget er tilrettelagt i forhold til et større publikum, arbejdes der ikke direkte med de enkelte elevers egne erfaringer, men mere generelt ved brug af filmklip der rummer konflikter og situationer de unge kan spejle sig i og genkende fra deres egne liv. På denne måde stræber vi efter en balance mellem at gøre foredraget vedkommende for de unge og komme udenom, at det bliver for personligt i et stort rum. Vi arbejder aktivt med at inddrage ungdomskulturen og unges livssituationer gennem temaet ”jalousi”. Vi har ind imellem mulighed for at tage ud sammen med en tidligere klient, som fortæller om sit liv med vold under foredraget.

 

Workshop til fagpersoner (lærere, pædagoger, socialrådgivere osv.)

Da et af vores mål er at bryde tabuet om vold for at forebygge kærestevold og medvirke til at flere søger hjælp, har vi tilrettelagt en workshop for fagpersoner. I denne workshop vil vi have fokus på didaktiske principper for dialogbaseret undervisning, narrativ teori og metode samt normkritisk tilgang til tabuiserede emner. Vi kan klæde fagpersoner på med en nuanceret forståelse af vold i nære relationer samt til at møde eleverne/brugerne, der hvor de er. Vores workshop er udviklet til at gøre vold, grænser og holdninger til mere konkrete begreber, som eleverne/brugere individuelt kan forholde sig til. Herved får de unge sprog og rum til at tale om ting, der ellers ville være svære. Vi vil tage fagpersonalet med i nogle af de øvelser vi laver i skoleworkshops for at give et indblik i dialogbaseret undervisning og inddragelse af elever/brugere. Dette giver ydermere en bredere forståelse af voldsbegrebet, gode kæresterelationer og grænsesætning samt hvordan unge har forskellige værdier og forskellige oplevelser af samme situation.

 

workshop

Ord fra en lærer

Workshoppen var en blanding af oplysning om vold i kæresteforhold – lige fra stalking på Facebook til hård fysisk vold, stillingtagen ud fra elevernes egne meninger og holdninger og åben dialog mellem psykologerne og eleverne. Psykologernes evne til at inddrage sig selv, kombineret med viden om, forståelse for og accept af de situationer, der kan bringe folk ind i ”at være voldelige”, gav tryghed og dialogen var åben og let, med det resultat at eleverne lærte om sig selv og andres forhold til jalousi og evt. efterfølgende vold” Lotte Nielsen, Nørre Gymnasium