Voldsom Kærlighed – Hjælp til unge der udsættes for kærestevold

I dag på FN’s Internationale dag mod vold mod kvinder lanceres et vigtigt nyt projekt mod kærestevold. Projektet hedder Voldsom Kærlighed og henvender sig til unge i aldreren 16-24 som er udsat for vold fra en kæreste eller en de dater.

Alt for mange unge i Danmark lever desværre med kærestevold tæt ind på livet, hvilket kan have store konsekvenser for deres trivsel og udvikling. Undersøgelser viser, at hver tredje ung synes, at det er svært at sætte grænser i et forhold og det kan være svært for den unge, at skelne mellem hvad der er normal adfærd i et kæresteforhold og hvad der er krænkende og grænseoverskridende adfærd.

For langt de fleste er ungdomsforelskelser forbundet med gode oplevelser, som bliver til positive minder. Men for nogle forholder det sig desværre modsat. Her risikerer forelskelse at blive til jalousi, kontrol og endda fysisk vold. Vi ved, at unge mænd og kvinder mellem 16-24 år er udsat for fysisk vold fra en kæreste dobbelt så ofte som befolkningen generelt, og derfor er det så vigtigt, at vi med projektet Voldsom Kærlighed tilbyder den her gruppe et tilbud, hvor de kan få hjælp” – Mogens Jensen, minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling

Projektet Voldsom Kærlighed bygger på et unikt samarbejde mellem Dialog mod Vold, Sex & Samfund og headspace, der sammen styrker indsatsen for at hjælpe unge, der har været udsat for kærestevold eller for vold fra en de dater. Voldsom Kærlighed er sat i verden for at hjælpe de unge med at tackle voldens følgevirkninger og for at give de voldsudsatte unge redskaber til, at leve et normalt ungdomsliv i sunde kæresteforhold. Tilbuddet består af psykologrådgivning og netværksgruppeforløb, hvor den unge får konkrete redskaber til at bearbejde sine oplevelser.

Se videoen med Natasha Brock, der har været udsat for psykisk vold i to år fra sin kæresten.

’’Vi er utrolig glade for med Voldsom Kærlighed at kunne styrke tilbuddet til unge og målrette hjælpen til dem der oplever kærestevold. Gennem at sætte ind med hjælp tidligt forebygger vi, at volden følger med den unge ind i voksenlivet. De unge lærer gennem psykologrådgivning og netværksgrupper i Dialog mod Vold at sætte grænser og indgå i sunde kæresterelationer. Vores mål er at nedbringe antallet af voldsudsatte i Danmark’’ – Susanne Magnusson, direktør Dialog mod Vold

Sex & Samfund tilbyder telefon – og chatrådgivning, hvor de unge kan række ud og få hjælp til at bearbejde deres oplevelser med voldelig adfærd. Her bliver den unge mødt af en ligesindet anden ung, der er kvalificeret og uddannet til at rådgive unge voldsudsatte.

”Kærestevold er fortsat en stor udfordring for unge og en problematik meget få har modet til at konfrontere eller tale om. I Sex & Samfund arbejder vi for, at seksualitet og relationer bliver en positiv og trivselsfremmende del af unges liv og derfor skal vi også turde konfrontere de tematikker, som udfordrer dette. Vores rådgivere på Sexlinien sidder klar til at tage imod henvendelser fra unge, både de som kan være i tvivl og de som har brug for hjælp her og nu. Vi håber at kunne biddrage til at kærestevold ikke er noget man som ung skal kæmpe alene med og måske tage med sig videre i livet” – Lene Stavngaard, national chef Sex & Samfund.

Du kan selv tage quizzen på Voldsom Kærligheds hjemmeside og se hvor dine grænser går.

Hvis den unge ønsker et fysisk samtalerum tilbyder Voldsom Kærlighed, at den unge kan henvende sig til det lokale headspace center. Hos headspace mødes den unge af en ungerådgiver, der afholder uformelle samtaler på den unge udsattes præmisser og i øjenhøjde.

I headspace oplever vi, at kærestevold og det at være i usunde kæresterelationer, er stærkt tabuiseret og dermed noget de unge ikke taler åbent om. Vi ønsker, at være med til at skabe mere åbenhed om kærestevold, så det bliver mere legitimt at tale om og dermed også lettere at gøre noget ved. I headspace har vi en indgang til hjælp, uagtet hvad den unge har brug for hjælp til. Vi håber derfor, at kunne bidrage med at nå nogle af de unge, som ellers kan være svære at nå, når det drejer sig om erfaringer med kærestevold og usunde kæreste relationer.’’ –Trine Hammershøy, direktør headspace

Rådgivere hos headspace og Sex & Samfund kan, når de har kontakt til den unge voldsudsatte henvise til Voldsom Kærligheds ambulante tilbud hos Dialog Mod Vold.

Samlet set giver projektets forskellige niveauer den unge mulighed for, at række ud efter hjælp på nøjagtig den måde, personen føler mest behagelig. Sideløbende med rådgivning og ambulante tilbud gennemføres en oplysningsindsats herunder på de sociale medier, hvor unge oplyses om, hvad kærestevold er, vigtigheden af at sige fra og information om, hvor de kan søge hjælp.

Projektet finansieres af den nationale handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer og har foreløbig finansiering frem til marts 2023.

Kilder: Holdningsundersøgelse ifm. Kampagnes ’Vold kan forekomme’ (2017). Udarbejdet af Epinion for Lev uden Vold.

Kontakt

Susanne Nour Magnusson, direktør Dialog mod Vold
Mail: Susanne.Magnusson@dialogmodvold.dk
Tel: 50 99 32 91

Læs mere på Voldsom Kærligheds hjemmeside