Voldsom Kærlighed tilbyder gratis workshops om forhold og kærestevold

Voldsom Kærlighed afholder gratis workshops til unge mellem 15 og 24 år. Så er du lærer i en 9.-10. klasse, produktionsskolehold, gymnasieklasse eller på et hold på en videregående uddannelse kan du booke Voldsom Kærlighed ganske gratis.

Fokus i workshoppen er at udbrede viden om vold i kæresteforhold, at bearbejde tabuer og udvide de unges forståelse af, hvad vold er og hvordan volden opstår. De unge får mulighed for at arbejde med egne holdninger, og hvordan man eksempelvis som kammerat kan gøre en forskel. Emner som kæresteforhold, drama, jalousi og grænser tages op og alle øvelserne stræber mod at engagere de unge til aktiv deltagelse i workshoppen.

Skriv til vk@dialogmodvold.dk eller ring på 30 88 88 66

Fakta om kærestevold:

  • Der er ligeså mange unge* der hvert år udsættes for kærestevold som i en udsolgt parken. *unge mellem 16-24 år (SIF 2012).
  • 1-2 elever i hver gymnasieklasse er udsat for kærestevold (SIF 2012).
  • En propfyldt Boxen i Herning svarer til det antal unge, der årligt bliver slået af sin kæreste (SIF 2012).
  • 33000 børn overværer årligt vold i hjemmet. 78 % bærer arven videre (DMV 2012).

Se Voldsom Kærligheds kampagnefilm her
Lyt til klienthistorier på hjemmesiden

Om Voldsom Kærlighed
Voldsom kærlighed er et 3-årigt udviklingsprojekt under Dialog Mod Vold i AskovFonden og er finansieret af Velux fonden. Projektets ene mål er, at nå de unge der, hvor de er og støtte dem i et kærlighedsliv uden vold. Det andet mål er at udvikle en rådgivning og behandling til de unge, der allerede har været voldelige overfor en kæreste. Endelig ønsker vi at medvirke til at bryde tavsheden omkring kærestevold og derved bidrage til, at flere søger hjælp. Voldsom Kærlighed er det eneste tilbud til unge udøvere af kærestevold, og Voldsom Kærlighed tror på, at forebyggelse sker ved at stoppe volden, der hvor den starter.

workshop

Anbefaling fra lærer på Nørre G

Fyldt op med tanker, følelser og nærvær forlader eleverne den 4 time lange workshop. Det gav stof til eftertanke, men også fokus på at ville handle og sætte grænser, hvis det er det, der skal til, for at støtte en ven eller sig selv.

Workshoppen var en blanding af oplysning om vold i kæresteforhold – lige fra stalking på facebook til hård fysisk vold, stillingtagen ud fra elevernes egne meninger og holdninger og åben dialog mellem psykologerne og eleverne. Psykologernes evne til at inddrage sig selv, kombineret med viden om, forståelse for og accept af de situationer, der kan bringe folk ind i ”at være voldelige”, gav tryghed og dialogen var åben og let, med det resultat at eleverne lærte om sig selv og andres forhold til jalousi og evt. efterfølgende vold.

\Lotte Nielsen, NG