Voldsom Kærlighed

Vi starter nyt projekt i AskovFondens afdeling Dialog mod Vold. Projektet er støttet af Velux Fonden.

Dialog mod Vold har i 11 år tilbudt hjælp og behandling til den voldsramte familie.

Tilbuddet omfatter voldsudøvere fra 18 år og deres partner og børn. Vi har via vores dataindsamling fra over 700 udøvere set, at voldsmønsteret ofte begynder tidligt i personens ungdom. Vi ønsker øget fokus på kærestevold og en øget indsats overfor kærestevold, fordi problemet er omfattende, og fordi der mangler interventioner og målrettede indsatser på området.

Over 40.000 unge i Danmark udsættes for kærestevold hvert år. Velux Fonden har bevilget midler til et målrettet tilbud til målgruppen 16-24 år med fokus på både holdningsændring, forebyggelse og intervention.

Voldsom kærlighed er et forebyggelses- og behandlingsprojekt om kærestevold. Projektets ene mål er – gennem en bred og ambitiøs mediestrategi – at nå de unge der, hvor de er, og støtte dem i et kærlighedsliv uden vold. Det andet mål er at udvikle en rådgivning og behandling til de unge, der allerede har været voldelige overfor en kæreste.

Endelig ønsker vi at medvirke til at bryde tavsheden omkring kærestevold, og derved bidrage til at flere søger hjælp.

Se mere på dialogmodvold.dk