WORKSHOP: Ansættelse af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED

AskovFonden afholder den 20. september kl. 9 – 12 en workshop med fokus på ansættelse af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Workshoppen tager udgangspunkt i AskovFondens Socialpsykiatris erfaringer med at skabe fleksible arbejdspladser til mennesker med psykiske sårbarheder i alle aldre.

I Workshoppen inddrager vi erfaringer fra de mennesker, som er/har været hos os.

 

INDHOLD I-/FORMÅL MED WORKSHOPPEN:

I får inspiration til opstart- eller videreudvikling af fleksible beskæftigelsesindsatser med konkrete eksempler fra vores hverdag, hvor vi beskæftiger mennesker i job med løntilskud til førtidspensionister, praktikker, afklaringsforløb, frivillige mv. med psykiske sårbarheder.

Jeres egne erfaringer kommer i spil og med indsigt fra de mennesker vi skaber beskæftigelse for, idéudvikler vi sammen på, hvordan I konkret skaber arbejdsplader, der kan rumme mennesker med psykiske sårbarheder.

HVAD FÅR DU KONKRET UD AF WORKSHOPPEN:

Du får ideer til- og nye muligheder for at arbejde videre med en beskæftigelsesindsats, der kan favne mennesker med psykisk sårbare ansat på forskellige vilkår (løntilskud til førtidspensionister, praktikker, afklaring, frivillige mv.)

Du får konkrete eksempler på cases fra vores hverdag, så det bliver tydeligt, hvordan en sådan indsats kan bygges op og bruges i jeres kontekst.

Du får viden om hvordan støtteforanstaltninger såsom mentorordning og personlig assistance kan benyttes.

Det vil være muligt at udvide pakken til flere opfølgende møder, hvor vi med vores erfaring kan støtte en videreudvikling af jeres fleksible arbejdsplads.

MÅLGRUPPE:

Kommunale tilbud, social-økonomiske virksomheder, kommuner, private virksomheder, NGO’er.

DET MED SMÅT:

Pris: 3.100 kr./deltager. Prisen er excl. moms

Dato/tid: Den 20. september fra kl 9 til 12

Sted: AskovFonden

Forplejning: Kaffe/the og kage

Tilmelding: Kursus@askovFonden.dk

Læs mere her

UNDERVISER:

Kristina Bodenhoff, som er leder af ASPA samt en medarbejder, som er/har været i beskæftigelse hos ASPA.

Kristina Bodenhoff er oprindeligt uddannet murersvend og socialpædagog, og er i dag daglig leder af AskovFondens Socialpsykiatri (ASPA). Kristina har 30 års erfaring og læring i forhold til mennesker med psykiske sårbarheder. Kristina har været drivkraften bag udviklingen af ASPAs to virksomheder (en café og en genbrugsforretning) som tilbyder beskæftigelsesforløb for ca. 25 psykisk sårbare mennesker ansat på forskellige vilkår.